+316 138 989 91

Havenbeveiliging (ISPS)

Alpha Vigilanti levert ook diensten op het gebied van havenbeveiliging en is in staat om afhankelijk van het project in alle Nederlandse havens
diensten uit te voeren. De haven-beveiligers van Alpha Vigilanti verrichten beveiligingswerkzaam-heden t.b.v. van havenfaciliteiten en schepen om deze te beveiligen tegen criminaliteit en terrorisme. Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer, waarbij de internationale richtlijn ISPS en de Havenbeveiligingswet als uitgangspunten dienen.

ISPS-code– The international Ship & Port Facillity Security Code.

Sinds 1 juli 2004 moeten havenbedrijven op last van de Europese autoriteiten voldoen aan strenge veiligheidseisen. Deze zijn onder andere vast gelegd in de ISPS-code. Alpha Vigilanti is in staat om samen met haar opdrachtgever te voldoen aan deze strenge veiligheidseisen en zal dan ook altijd een ondersteunende en informerende positie innemen, zodat haar opdrachtgever kan blijven voldoen aan de wettelijke normen en eisen. Alle medewerkers zijn in het bezit van de noodzakelijke diploma’s en hebben uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van havenbeveiliging.