+316 138 989 91

Receptie diensten

Zichtbare aanwezigheid van een professionele beveiliger (al dan niet vergezeld van een diensthond) is een goede preventieve maatregel. Door permanente controle en toezicht wordt het veiligheidsniveau van de gehele locatie verhoogd. In acute risico-situaties bent u verzekerd van een adequate reactie en deskundig optreden. Bij de beveiliging van objecten handelt Alpha Vigilanti behalve uit het oogpunt van brand- en criminaliteitspreventie, ook als bewaker van de continuïteit van het bedrijfsproces.

Onze objectbeveiligers zijn breed inzetbaar en zijn minimaal in het bezit van het diploma Beveiliger, BHV, EHBO met aantekening reanimatie en mogelijk met het certificaat AED bedienaar.
En met ervaring in programma’s als Word, Outlook en Excel.
Enkel nachtbewaking behoort ook tot de mogelijkheden.

Tot het takenpakket behoren niet alleen de basistaken beveiliging, zoals het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers, in- en uitgangscontrole, het lopen van controlerondes of brand/sluitrondes, het aannemen en verwerken van telefoongesprekken, maar ook lichte administratieve werkzaamheden en visitatie van voertuigen en personen.